Олон хэлний орчуулгын системийг олон улсын хурал зөвлөгөөний танхим, зочид буудлын хурлын танхим болон томоохон хурлын танхимуудад ашигласнаар тав тухтай орчинг бий болгож бизнесийн үр өгөөж болон бусадтай өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх боломжтой юм. Манай нийлүүлж буй орчуулгын системүүд нь Infrared технологи дээр суурилан бүтээгдсэн тул аюулгүй байдал нь 100 хувь баталгаажсан юм. 

Манай байгууллага доорх олон хэлний орчуулгын системүүдийг нийлүүлж байна.

  • Дан орчуулгын систем
  • Хурлын орчуулгын систем

Манай олон хэлний орчуулгын системийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, мөн худалдан авах захиалга өгөх бол бидэнтэй холбоо барина уу.